Privacybeleid

Wie we zijn

Wij zijn Jorna Management.
Ons website-adres is: https://jornamanagement.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

We bewaren je mailadres, naw-gegevens, telefoonnummers en/of linkedingegevens.
We doen dit voor het onderhouden van onze relatie.

Wanneer je klant bij ons bent, leggen wij opdrachtdossiers aan.
Gevoelige informatie wordt – zowel digitaal als fysiek – afgesloten bewaard.
Medewerkers en freelancers die voor ons werken, tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Met wie we jouw data delen

We verstrekken geen gegevens aan derden.

Hoe lang we jouw data bewaren

Contactgegevens bewaren we in principe voor altijd.
Voor administratieve en fiscale gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.
Projectdossiers worden jaarlijks opgeschoond.

Welke rechten je hebt over je data

Je kunt verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben, verwijderen.
Dit geldt niet voor gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve,
wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wat we doen aan datalekken

Voor onze digitale archieven werken wij uitsluitend met gerenommeerde platforms,
die hun privacy- en datalekprocedures goed op orde hebben.