Basisovertuigingen

Ieder mens is eigenaar van zijn eigen leven en van de keuzes die hij maakt.
Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie.
In de samenwerking is het belangrijk de behoeftes van jezelf en de ander te onderzoeken, kenbaar te maken en te erkennen.
De  kwaliteit van de reis is misschien wel belangrijker dan de eindbestemming. 

Kennismaking en offerte
Wanneer je wilt, komen we langs voor een vrijblijvende kennismaking. Wat speelt er en welke eerste (kleine) stap kan van waarde zijn? Daarvoor maken we een heldere offerte. Tussentijds en na afloop rapporteren we over het proces en resultaat, zodat bijsturing altijd mogelijk is.

Erkende instelling voor kortdurend beroepsonderwijs
Jorna Management is een erkende instelling voor kortdurend beroepsonderwijs. Hiervoor zijn we CrKBO-geregistreerd. Dit betekent dat we een kwaliteitsaudit hebben doorlopen waarin we zijn getoetst op beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.
Trainingen en diensten die rechtstreeks verband houden met de beroepsuitoefening kunnen wij vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt voor studiedagen en herscholing, maar ook voor andere interventies om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring.

Beroepsvereniging en beroepscode
Wij zijn lid van de NVO2 / Develhub en onderschrijven de beroepscode voor HR-professionals. De Raad van Toezicht ziet toe op naleving daarvan.

Voorbeelden van wat we gedaan hebben

  • Verandertrajecten bij de overheid, in het onderwijs, MKB en de zorg
  • Trainingen voor middelgrote organisaties
  • Coaching op C-level
  • Interim management
  • Expertisenetwerken opbouwen en professionaliseren
  • Kadernotities schrijven, video’s, websites en brochures maken
  • Productontwikkeling, -verkoop en -beheer

Links
Meer over Ageeth Jorna
Heart for care – ons initiatief voor de zorg
Onze Coachingskaarten voor de coaching van jongeren

Documentatie
Lees hier ons Privacybeleid.
Lees onze Algemene voorwaarden.

Kom in contact via: