Wat ons beweegt
Niets is ooit klaar. DeĀ  kwaliteit van de reis is misschien wel belangrijker dan de eindbestemming. Ditzelfde geldt voor relaties: wanneer die duurzaam zijn kun je uiteindelijk meer bereiken. Gevoed door de NLP gaan wij uit van het basisprincipe dat achter elk gedrag een positieve intentie schuilt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk gedrag acceptabel is. Het helpt wel om zonder oordeel te kijken naar de behoeftes van jezelf en de ander. Dat maakt het een stuk lichter en makkelijker om gedragspatronen te veranderen.

Kennismaking en offerte
Wanneer je wilt, komen we langs voor een vrijblijvende kennismaking. Wat speelt er en welke eerste (kleine) stap kan van waarde zijn? Daarvoor maken we een heldere offerte. Tussentijds en na afloop rapporteren we over het proces en resultaat, zodat bijsturing altijd mogelijk is.

Erkende instelling voor kortdurend beroepsonderwijs
Jorna Management is een erkende instelling voor kortdurend beroepsonderwijs. Hiervoor zijn we CrKBO-geregistreerd. Dit betekent dat we een kwaliteitsaudit hebben doorlopen waarin we zijn getoetst op beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.
Trainingen en dienstenĀ die rechtstreeks verband houden met de beroepsuitoefening kunnen wij vrijgesteld van btw aanbieden. Dit geldt voor studiedagen en herscholing, maar ook voor andere interventies om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring.

Beroepsvereniging en beroepscode
Wij zijn lid van de NVO2 / Develhub en onderschrijven de beroepscode voor HR-professionals. De Raad van Toezicht ziet toe op naleving daarvan.

Voorbeelden van wat we gedaan hebben

  • Verandertrajecten bij de overheid, in het onderwijs, MKB en de zorg
  • Trainingen voor middelgrote organisaties
  • Coaching op C-level
  • Interim management
  • Expertisenetwerken opbouwen en professionaliseren
  • Kadernotities schrijven, video’s, websites en brochures maken
  • Productontwikkeling, -verkoop en -beheer

Links
Meer over Ageeth Jorna
Heart for care – ons initiatief voor de zorg
Onze Coachingskaarten voor de coaching van jongeren

Documentatie
Lees hier ons Privacybeleid.
Lees onze Algemene voorwaarden.

Kom in contact via: