Selecteer een pagina


Ik werk graag aan betekenisvolle zaken die nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. Betekenisvol wil voor mij zeggen dat het gaat om een kansrijke bijdrage aan de maatschappelijke agenda. Hierin werk ik altijd samen met anderen: met bestaande teams of met professionals die speciaal voor dit doel samen komen. Waar nodig kan ik extra expertise aandragen via de denkers, trainers, coaches en adviseurs uit mijn netwerk.

Kom in contact met Ageeth Jorna.

Gelegenheidscoalities en denktanks
Tijdelijk aan boord
Ik participeer regelmatig in gelegenheidscoalities, denktanks en consortia die hun krachten bundelen om een maatschappelijke visie te ontwikkelen, een probleem uit te diepen, op het juiste niveau een zaak te agenderen of om (onorthodoxe) oplossingen te vinden. Mijn bijdrage bestaat vaak uit het blijven zien van mogelijkheden, het uit elkaar houden van doel en middel, samenvatten en verwoorden van wat misschien niet gezegd is maar wel in de lucht hing.

Productontwikkeling
Bouwen en proefvaarten maken
Ben je een inhoudsdeskundige met een goed idee voor een training, interventie, tool of publicatie? Zoek je  teamgenoten om dit verder uit te werken? Als ik er net als jij de maatschappelijke waarde van zie en geloof in de mogelijkheden, kan ik in co-creatie meewerken aan de ontwikkeling en uitrol van zo’n concept. Ik hecht aan leren in de praktijk; we beginnen klein en vinden uit wie welke rollen het beste kan vervullen. We testen proefversies uit en stellen die bij.  Als we iets goeds in handen hebben, kan ik helpen opschalen. Soms blijft een idee aan de grond, dan verzilveren we de kostbare leereffecten.

Professionalisering in veranderprocessen
Wendbaar versus koersvast

Werk jij voor een ambitieuze organisatie? Zie je de wereld veranderen en wil je daarop inspelen? Heb je het idee dat processen soepeler en effectiever kunnen? Of ben je degene in jouw organisatie die nergens last van heeft? Ben je lekker aan het werk en wil je dat graag zo houden? In dit speelveld van tegengestelde krachten, die allemaal gericht zijn op hetzelfde doel (kwaliteit leveren, efficiënt werken e.d.) kan Jorna Management helpen synergie te behalen. Wij definiëren met je team heldere doelen en een werkproces met ruimte voor de verschillende invalshoeken. We komen er samen achter wat anders zal gaan en wat behouden moet blijven. Duidelijke spelregels scheppen een speelveld waarin af en toe botsten en schuren geen relatieschade geeft. Zodat iedereen daarna weer lekker aan het werk kan.

Maatschappelijke impact
Frisse wind

Wil je maatschappelijke impact genereren? Gaan je drijfveren verder dan marktaandeel bereiken en financieel gewin? En wil je weleens van gedachten wisselen over je rol als bestuurder, manager of staffunctionaris? Ik denk graag onafhankelijk met je mee. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk en jij bepaalt welke aandachtsgebieden aan bod komen.