Selecteer een pagina


In je werk kun je je soms op zee wanen en tot de ontdekking komen dat alle ‘hens aan dek’ nodig zijn. Dan biedt Jorna Management de juiste ondersteuning. We begeleiden een koerswijziging, zoeken manieren om het werk lichter te maken, bieden hulp bij stormschade of windstilte, ontwikkelen communicatie- en trainingstrajecten en kunnen het roer tijdelijk overnemen.

Kom in contact met Ageeth Jorna.

Interim management
Tijdelijk aan boord
Is in het management sprake van ziekte of verlof? Blijft een vacature te lang onvervuld? Zijn er tijdelijk extra taken? Dan help ik die periode graag overbruggen.

– Als stuurman: om koers te houden of de koers te wijzigen.
– Als loods of tweede stuurman: een paar extra ogen en handen op een schip dat zich in nieuwe vaarwateren begeeft.

Coaching
Stormschade of windstilte

Soms is het tijd voor bezinning. Als je in zwaar weer bent terechtgekomen, of juist bij aanhoudende windstilte. Als coach kan ik je helpen weer op koers te komen. Ik stel vragen die lastig kunnen zijn, maar nodig om de gewenste richting op te gaan. Weten is één; doen is twee. Ook in dat proces begeleid ik je: in het blijven zien van het doel en het verwerken van tegenslagen, maar ook in het opmerken en vieren van successen.

Sparring partner
Frisse wind

Een onbevangen buitenstaander kan een frisse wind doen waaien. Als sparring partner van bestuurders en managers denk ik onafhankelijk mee. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk en gaan over aandachtsgebieden die op dat moment relevant zijn, zoals visie, leiderschap, veranderingen, (re)organisatie, personeel, (tegenvallende) resultaten, eigen rol en effectiviteit.

Teambegeleiding
Bijtanken en vaart maken 
Regelmatig schoon schip maken doet wonderen voor een team. Wij helpen ballast kwijt te raken, door problemen in de samenwerking aan te pakken en helderheid te scheppen in werkafspraken en overleggen. We verzorgen scholingsbijeenkomsten en studiedagen die verbindend werken en nieuwe energie geven. Zodat visieontwikkeling van de grond komt en leidt tot concrete acties. 

Verandertrajecten
Wendbare en koersvaste schepen

Op zee kunnen de omstandigheden snel veranderen. Een wendbaar schip reageert direct op het roer. Koersvaste schepen hebben meer tijd nodig; dat kan problemen geven. Zo is het ook op het werk. Organisaties die alles uitstekend voor elkaar lijken te hebben, missen de boot als ze te traag reageren. Wie zich snel aanpast, heeft de beste papieren, maar een wendbaar schip houd je niet makkelijk op koers. Hoe bereik je vervolgens je bestemming? Kenmerkend voor de zee, zijn onder- en bovenstromen. Als je er goed gebruik van maakt, kom je vooruit. In verandertrajecten werkt het net zo. Als wij een team begeleiden, kijken we naar de zichtbare bovenstroom met mijlpalen en producten en naar de minder grijpbare, verraderlijke onderstroom: hoe verloopt de verandering onder de oppervlakte? Aan de hand daarvan stellen we de interventies vast. De verandering wordt zo niet alleen in gang gezet, maar daadwerkelijk tot stand gebracht.